Iranian Agriculture News Agency

با حضور مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور،

نشست هماهنگی برای کنترل سن غلات و مبارزه با آفات عمومی ملخ مراکشی و مگس زیتون روز دوشنبه با حضور مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور، و کارشناسان و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد.

نشست هماهنگی کنترل سن غلات و مبارزه با آفات عمومی در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، این نشست که ظهر امروز در سالن جلسات باغستان این سازمان برگزار شد، با حضور سعید معین مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور، مجید اسماعیلی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان، یوسف درخشان مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان و دیگر مدیران شهرستانی و مراکز جهاد کشاورزی تابعه همراه بود.

در این نشست، مجید اسماعیلی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گزارشی از کنترل سن غلات در سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ و مبارزه با آفات ملخ و مگس زیتون ارایه کرد.

در ادامه یوسف درخشان مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، با بیان جزییات در اجرای طرح کنترل سن غلات و مبارزه با آفات عمومی به نقاط قوت و ضعف برخی امکانات اشاره نمود.

به گفته درخشان، کمبود اعتبارات کشوری در زمینه خرید سموم و همچنین مسهلک شدن برخی ادوات سم پاشی باعث شده نیروهای سازمان با سختی و دشواری ماموریت‌های خودشان را انجام دهند.

در پایان سعید معین مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات و عملکرد جهاد کشاورزی استان قزوین در کنترل سن غلات و مبارزه با آفات، نکاتی فنی را در خصوص روند مبارزه با این آفات  تشریح کرد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید