Iranian Agriculture News Agency

برگزار شد؛

در راستای اجرای "طرح جهش تولید در دیمزارها" تاکنون ۳ کارگاه آموزشی با موضوع معرفی ارقام جدید گندم دیم در شهرستان آوج برگزار گردیده است.

 کارگاهای آموزشی جهش تولید در دیمزارهای شهرستان آوج

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، در راستای اجرای "طرح جهش تولید در دیمزارها" تاکنون ۳ کارگاه آموزشی با موضوع معرفی ارقام جدید گندم دیم در شهرستان آوج برگزار شده است. 

این ارقام جدید از بین چهارده رقم گندم دیم که حاصل نتایج اجرای سه سال سایت الگویی ایران سیمیت در این شهرستان می‌باشد، به دست آمده است و در این کارگاه‌های آموزشی کشت ارقام مقاوم به خشکی و جایگزینی آن‌ها با رقم گندم آذر۲ ترویج شده است.

همچنین در این کارگاه‌های آموزشی توسعه کشاورزی حفاظتی به عنوان یکی از اهداف اصلی از اجرای طرح جهش تولید در دستور کار قرار دارد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید