Iranian Agriculture News Agency

انجام شد

گروه پایش محصولات زراعی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قزوین، از روند کشت و وضعیت مزارع کلزا در روستاهای تابعه بخش مرکزی این شهرستان بازدید کردند.

بازدید میدانی از روند کشت و وضعیت مزارع کلزا در شهرستان قزوین

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، در این بازدید که با حضور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و همراهی معاون فنی، رئیس اداره تولیدات گیاهی و مسئول مرکز جهاد کشاورزی اقبال لاهوری انجام شد، برخی از مزارع کشت کلزا تحت پوشش مورد بررسی و پایش قرار گرفت.

در پی این بازدید و با توجه به اهمیت توسعه کشت کلزا، بر حضور مستمر کارشناسان پهنه در سطح روستاها برای پایش مزارع و نیز ترغیب کشاورزان برای کشت این محصول استراتژیک و مهم تاکید شد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید