Iranian Agriculture News Agency

با موضوع بررسی مشکلات سیستم‌های آبیاری؛

پنجمین نشست یاوران تولید شهرستان تاکستان در سال جاری با موضوع بررسی مشکلات سیستم‌های آبیاری تحت فشار در اراضی تحت شرب چاه شماره ۷ نرجه برگزار شد.

بررسی مشکلات و چالش‌های سیستم‌های آبیاری تحت فشار در نشست یاوران تولید تاکستان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، در این جلسه که با حضور محققان مرکز آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان و همچنین کارشناسان ترویج و آب و خاک مدیریت جهاد کشاورزی حضور داشتند، ضمن بازدید میدانی از منطقه، در خصوص راهکارهای مناسب برای مدیریت صحیح ایستگاه و فیلتراسیون سیستم‌های آبیاری تحت فشار مطالبی به باغداران ارایه شد.

گفتنی است طرح یاوران تولید با هدف بهره‌مندی حداکثری و مؤثر از توان و ظرفیت اعضا هیات علمی و محققان مؤسسات و مراکز تحقیقاتی بخش کشاورزی به منظور انتقال دانش روز به بهره برداران این بخش اجرایی شده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید