Iranian Agriculture News Agency

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از مراکز خرید تضمینی گندم شمس آذر یک بازدیدکرد

بازدید رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از مراکز خرید تضمینی گندم شمس آذر یک

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، فاطمه خمسه رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در ادامه بازدیدهای مستمر از مراکز خرید تضمینی محصولات کشاورزی، با حضور در مرکز خرید تضمینی گندم شمس آذر یک، از نزدیک در جریان روند خرید تضمینی گندم در این مرکز قرار گرفت.

در این بازدید اسماعیلی معاون بهبود تولیدات گیاهی و بهرام نژاد مدیر حوزه ریاست، رییس سازمان را همراهی کردند.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید