Iranian Agriculture News Agency

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین:

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: برداشت جو بذری ارقام بهرخ و جلگه از مزارع استان آغاز شده است.

برداشت جو از مزارع بذری استان قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، تورج بنیادی با اعلام این خبر افزود: برداشت جو بذری دو رقم بهرخ و جلگه در طبقه گواهی شده، به ترتیب در سطح ۲۱ و ۳۰ هکتار از اراضی شرکت نیکودشت واقع در شهرستان بویین زهرا آعاز شده و در حال انجام هست.

وی اضافه کرد: پیش بینی می‌شود از سطوح اراضی یاد شده بالغ بر ۵ و نیم تن در هر هکتار محصول برداشت گردد.

بنیادی در خصوص برنامه تولید بذر جو آبی و دیم در کل استان اظهار داشت: در سال زراعی جاری، برنامه تولید بذر جو در استان در سه طبقه بذر پرورشی ۳، مادری و گواهی شده، در مجموع در سطح ۶۰۲ هکتار شامل ۵۱۲ هکتار آبی ، ۹۰ هکتار دیم در حال انجام است.

وی افزود برنامه تولید بذر جو دیم و آبی استان در سال جاری ۲۲۲۲ تن می‌باشد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید