Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین از برگزاری مدرسه در مزرعه با موضوع مدیریت تغذیه در مزارع ‌گندم و کلزا خبر داد.‌

برنامه آموزشی مدرسه در مزرعه در سایت قوشچی قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، سعید صالحی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین با اعلام این خبر افزود: در ‌راستای اجرای طرح ملی سیدا (طرح بهره وری و ‌حسابداری آب، مدیریت پایدار خاک) که طرح مشترکی ‌با سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) می‌باشد، این دوره آموزشی به روش مدرسه در مزرعه در ‌سیت روستای قوشچی از توابع بخش مرکزی (اقبال) شهرستان قزوین برگزار شد.‌

وی اضافه کرد: در این برنامه آموزشی،  شهابی‌فر، محقق معین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع ‌طبیعی استان به عنوان مدرس بهمراه کارشناسان پهنه، تسهیلگران و سایر اعضای سایت حضور داشتند ‌که بعد از توضیحات و آموزش مباحث تغذیه‌ای مزارع گندم و کلزا، بازدید مشاهده‌ای نیز از مزارع سایت ‌توسط اعضا بعمل آمد.‌

صالحی در خصوص اهمیت اجرای این برنامه‌ آموزشی اظهار داشت: رویکرد آموزشی مدرسه ‌در مزرعه، ‌یک روش مشارکتی جهت توسعه و ترویج علم و فناوری است و به کشاورز و این امکان را می‌دهد تا با ‌یادگیری ‌مهارت‌های عملی در سطح مزرعه، نکات فنی را فرا گیرد و برای کارشناسان کشاورزی نیز فرصت ‌بازآموزی مناسبی فراهم می‌کند.‌

‌ گفتنی است،  طرح فوق هر یکشنبه طبق برنامه‌ریزی بعمل آمده توسط محققین مرکز تحقیقات و ‌آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان، کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و با همراهی تسهیلگران ‌کشاورزی و سایر اعضای سایت آموزشی اجرا می‌گردد و تا کنون نیز شش جلسه از این برنامه در سایت ‌قوشچی به مرحله اجرا در آمده است.‌

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید