Iranian Agriculture News Agency

انجام شد

به منظور ارتقای سطح دانش علمی و عملی، کشاورزان و دیم‌کاران شهرستان البرز از طرح سیمیت گندم ‌دیم شهرستان آوج بازدید کردند.‌

بازدید کشاورزان البرزی از طرح سیمیت گندم دیم شهرستان آوج

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، در این بازدید دیمکاران البرزی با مزایای ‌کشت مستقیم، مقایسه ارقام گندم دیم، خاکورزی حفاظتی و تناوب زراعی آشنا شدند.‌

طرح ملی افزایش عملکرد و بهره‌وری گندم و نظام‌های گندم بنیان که به طرح سیمیت معروف است، یک ‌طرح ملی با مشارکت فائو (سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد) است که هدف آن افزایش ۲۵ درصدی ‌عملکرد گندم در مزارع دیم و ۳۰ درصد افزایش در مزارع آبی بعد از ۵ سال از شروع طرح می‌باشد.‌

گفتنی است، طرح سیمیت در سطح ۱۰ هکتار از اراضی دیم روستای چاه برف منطقه کلنجین از توابع ‌شهرستان آوج اجرا شده است.‌

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید