Iranian Agriculture News Agency

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین:‌

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: بر اساس برنامه کشت در سال جاری 2 هزار ‌و800 هکتار از مزارع کشاورزی استان به زیرکشت چغندرقند می‌رود.‌

آغاز کشت بهاره چغندرقند در 2800 هکتار از مزارع کشاورزی استان قزوین

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، مجید اسماعیلی با اعلام این خبر پیش بینی کرد: در ‌سال جاری 120هزار تن چغندرقند از این میزان سطح زیر کشت برداشت شود.‌

وی اظهار داشت: تاکنون 750 هکتار قرارداد کشت توسط چغندرکاران استان با کارخانه قند منعقد شده و بیش از 50 ‌هکتار نیز کشت شده که این روند تا اوایل خرداد ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.‌

اسماعیلی خاطرنشان کرد: قیمت خرید تضمینی چغندرقند بهاره در سال 1400، به ازای هر کیلو12476 ریال تعیین شده ‌که 500 ریال نیز هزینه حمل به مبلغ فوق اضافه می‌شود.‌

وی اضافه کرد: همچنین به ازای هرتن چغندرقند تحویلی2 کیلو شکر به نرخ 20000 ریال و 20 کیلوگرم تفاله خشک به ‌نرخ 7000 ریال به کشاورزان توسط کارخانه قند تحویل خواهد شد.‌

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین به کشاورزان توصیه کرد: با توجه به اهمیت کشت ‌چغندرقند در تناوب با محصولات زراعی و همچنین خود اتکایی کشور در تولید شکر، و با توجه به قیمت خرید ‌تصمینی اعلام شده که حاشیه سود کشت چغندرقند را تضمین می‌کند، هرچه سریعتر به نمایندگی‌های کارخانه قند جهت ‌انعقاد قرارداد و کشت این محصول اقدام نمایند.‌

 

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید