Iranian Agriculture News Agency

در نشست یاوران تولید شهرستان آوج،

در نشست یاوران تولید شهرستان آوج، ارقام جدید گندم دیم و توسعه کشت این ارقام در مزارع کشاورزی توصیه شد.

توسعه کشت ارقام جدید گندم دیم توصیه شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، در این نشست که در مرکز جهاد کشاورزی کلنجین از توابع شهرستان آوج و با حضور محققین مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان و کارشناسان فنی و بهره برداران پیشرو تولید بذر مادری برگزار شد در خصوص مقایسه عملکرد ارقام جدید گندم دیم و توسعه کشت این ارقام و همچنین تولید بذور خودمصرفی استاندارد توسط کشاورزان مطالبی ارائه و بحث و تبادل نظر گردید.

همچنین در این نشست بر لزوم اهمیت تولید بذور ارقام جدید گندم دیم به خصوص، ارقام باران، هشترود، کراس و آذر۲  تاکید شد.

در این نشست، مقرر شد: با برگزاری کارگاه‌های آموزشی و بازدید کشاورزان از سایت الگویی ترویجی روستای چاه برف، بهره‌برداران با عملکرد ارقام جدید گندم دیم در مزارع کشاورزی آشنا شوند.

 همچنین در این نشست بمنظور رفع مشکل کمبود بذر در فصل کشت مقرر شد کشاورزان جهت تولید بذور خود مصرفی خالص آموزش داده شوند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید