Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهادکشاورزی قزوین:

مدیر جهادکشاورزی شهرستان قزوین گفت : در رستای صیانت از اراضی کشاورزی ۳۷ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهرستان قزوین قلع و قمع شد.

قلع و قمع ۳۷ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهرستان قزوین

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، سعید صالحی افزود: در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغی، مستحدثات ۳۷ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی شفیع اباد و بارجین شهرستان قزوین قلع و قمع شد.

به گفته وی اجرای این حکم در ۸ بهمن ماه ۹۹ با حضور نماینده دادستان ، نیروی انتظامی و همکاری ساید دستگاه‌ها  انجام شد.

صالحی افزود: در قلع و قمع  انجام شده  دیوار کشی تخریب و ۹ هکتار از اراضی کشاورزی آزاد سازی شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید