Iranian Agriculture News Agency

در کارگاه آموزشی ؛

در یک کارگاره آموزشی 76 نفر از باغداران پیشرو شهرستان بوئین زهرا با اصول هرس و پیوند در باغات پسته آشنا شدند .

باغداران پیشرو شهرستان بوئین زهرا با اصول هرس وپیوند در باغات پسته آشنا شدند

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین در این گردهمایی آموزشی که با حضور حکم آبادی محقق ارشد کشوری و عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد در خصوص مباحث مرتبط با اصول هرس ، جوانسازی و سرشاخه کاری در باغات موجود و پیوند مطالبی ارائه شد.

گفتنی است ؛ کنترل آفت چوبخوار پسته و ضرورت و نحوه چالکود کودهای دامی و شیمیایی از دیگر موارد مطرح شده در این کارگاه آموزشی بود .

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید