Iranian Agriculture News Agency

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوی :

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : در سال زراعی جاری 50 هزار تن چغندر قند از مزارع کشاورزی استان برداشت شد.

تولید 50 هزار تن چغندر قند در مزارع کشاورزی استان قزوین

به گزارشخبرنگار ایانا در استان قزوین، تورج بنیادی افزود: از این میزان چغندر قند تولید شده 38هزار و 403 تن چغندر قند توسط کشاورزان استان تحویل کارخانه قند قزوین شده است.

بنیادی افزود تولید این محصول در سال زراعی جاری ، نسبت به سال گذشته که 16هزار و 720 تن بوده 129 درصد افزایش رشد داشته است .

وی اظهار داشت : این میزان چغندر قند با عیار 15.7 درصد و افت 3.3 درصد تحویل کارخانه قند شده است .

بنیادی تصریح کرد : با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در سال زراعی جاری و ابتدای فصل کاشت بالغ بر 1433 هکتار از مزارع کشاورزی استان به زیر کشت چغندرقند رفته بود که در نهایت هزار و 318 هکتار از این مزارع با سطح سبز مطلوب برداشت شده است.

به گفته ی وی ؛ این میزان سطح زیر کشت نسبت به سال قبل که 479 هکتار بوده رشد 3 برابری داشته است .

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در ادامه گفت: در همین راستا در سال جاری ؛ عیار چغندر قند تحویلی نسبت به سال قبل رشد 10 درصدی داشته که عیار 14.3 درصد سال قبل به 15.7 درصد در سال جاری رسیده است.

بنیادی به متوسط افت محصول تحویلی چغندر قند در سال جاری اشاره کرد و اظهار داشت : متوسط افت چغندرقند تحویلی 50 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته که بر همین اساس متوسط افت محصول از 4.97 درصد به 3.3 درصد در سال جاری رسیده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید