Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهادکشاورزی شهرستان البرز:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز گفت: 5 دستگاه نشاکار دستی محصولات زراعی در بین زنان روستایی فعال در بخش کشاورزی این شهرستان توزیع شد.

توزیع 5 دستگاه نشاکار دستی محصولات زراعی در بین زنان روستایی شهرستان البرز

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین وحید یوسفلی افزود: این طرح در راستای توسعه کشت نشایی محصولات زراعی و با همکاری واحد ترویج و زراعت شهرستان توزیع شد. وی ؛ بهره وری مصرف آب، کاهش طول دوره کشت، کاهش مصرف بذر و افزایش عملکرد را از مهمترین مزایای کشت نشایی ذکرکرد .

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید