Iranian Agriculture News Agency

انجام شد؛

جلسه بیمه محصولات کشاورزی با حضور معاونت خدمات بیمه ای سرپرستی بانک کشاورزی استان در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آوج برگزار شد.

برگزاری جلسه بیمه محصولات کشاورزی در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آوج

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین دراین جلسه مسائل و مشکلات بخش بیمه محصولات کشاورزی شهرستان بررسی و راهکارهای مناسب ارائه شد.

همچنین در این جلسه مقرر شد: صندوق بیمه تعداد کارگزار بیمه در سطح شهرستان را افزایش دهد و با ارزیابی دقیق خسارت وارد شده به محصولات کشاورزی از کشاورزان حمایت کند.

گفتنی است؛ در سال زراعی جاری تاکنون 4000 هکتار از اراضی زراعی شهرستان آوج تحت پوشش بیمه قرار گرفته و این روند ادامه دارد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید