Iranian Agriculture News Agency

در پنجمین جشنواره ملی ارقام گیاهی ؛

در پنجمین جشنواره ملی معرفی ارقام گیاهی از نجاتیان محقق برتر مرکز تحقیقات ،آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین تقدیر شد.

از محقق مرکز تحقیقات ، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین تقدیر شد

رئیس مرکز تحقیقات ، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در گفتگو با خبرنگار ایانا در استان قزوین،  گفت : پویایی ، دانش افزایی و همسویی با اهداف سازمانی سرلوحه مجموعه مرکز تحقیقات ، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان است که معرفی این دو رقم جدید انگور به نامهای ، امین و مینودر گوشه ای از توانمندی این مرکز است.

بابک قرالی افزود : رقم های انگور امین و مینودر در سال ۹۹ توسط دکتر نجاتیان پس از سال ها تحقیق و بررسی معرفی شده است

وی مهم¬ترین صفت متمایزکننده و اقتصادی ژنوتیپ مینودر را در مقایسه با ارقام شاهد، حبه های درشت و خوش رنگ (قرمز) عملکرد و ماندگاری خوب و تحمل بهتر نسبت به سرمای زمستانه ذکرکرد .

وی اضافه کرد : این رقم جزو میوه¬های تقریبا زودرس تا میان¬رس محسوب می¬شود و با توجه به ویژگی های این ژنوتیپ می توان به عنوان معدود ارقام تجارتی انگور ایران با نام رقم جدید مینودر معرفی شود.

وی به مزایا و ویژگیهای رقم امین اشاره کرد و گفت : مهمترین صفت این ژنوتیپ در مقایسه با ارقام شاهد، حبه های بسیار درشت و خوش رنگ (قرمز تیره) عملکرد و ماندگاری خوب و تحمل بهتر نسبت به سرمای دیررس بهاره است .

وی ؛ میان رس بودن را از دیگر ویژگی رقم انگور امین ذکرکرد .

 

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید