Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز از اجرای 13 مورد حکم قلع و قمع ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد .

اجرای 13 مورد قلع و قمع بناهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهرستان البرز

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین وحید یوسفلی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز افزود : این تخریب های بر اساس تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی انجام شده که شامل فنس کشی، اتاقک های زیر تانکری در شهر بیدستان از توابع این شهرستان بود که با حضور نماینده دادستان و نیروی انتظامی انجام شده است.

وی یاد آور شد : با اجرای این احکام 5 هکتار از اراضی کشاورزی آزاد سازی شد.

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید