Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهادکشاورزی شهرستان البرز:

مدیر جهادکشاورزی شهرستان البرز گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 450 هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به سامانه نوین تجهیز شده است.

اجرای سیستم آبیاری نوین در سطح 450 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان البرز

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، وحید یوسفلی افزود: از این میزان سامانه حدود 200 هکتار تیپ و 250 هکتار نیز قطره ای و بارانی است.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان البرز اضافه کرد: تاکنون سامانه نوین آبیاری در سطح بیش از 5000 هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان اجرا شده است.

وی اظهار داشت: استفاده از روش‌های آبیاری تیپ مصرف آب را در زمین‌های کشاورزی کاهش داده و موجب بهره‌وری بهینه آب می‌شود زیرا در حد نیاز گیاه از منابع آبی استفاده می‌شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید