Iranian Agriculture News Agency

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین به مناسبت 5 دسامبر روز جهانی خاک پیامی صادر کرد.

به گزارش  خبرنگار ایانا در استان قزوین فاطمه خمسه  در این پیام با اشاره به نامگذاری امسال روز جهانی با عنوان «  خاک را زنده نگه داریم و تنوع زیستی خاک را حفظ کنیم » آورده است: خاک به عنوان منبع طبیعی ، سرمایه ملی و بستر حیات، نقش اساسی در استقرار و رشد جوامع بشری و نیز سایر مخلوقات دارد و در واقع بخشی از زنجیره غذایی انسان و سایر حیوانات از خاک می باشد به همین دلیل هرگونه آلودگی موجود در خاک می‌تواند در طی زنجیره غذایی، به سطوح بالاتر انتقال یافته و در نهایت در انسان تمرکز یابد.

خمسه در ادامه  با اشاره به ضروت صیانت از خاک به عنوان بستر تولید پایدار آورده است : با درک عمیق قدر و منزلت منابع خاک کشور و لزوم حفظ و حراست از این سرمایه خدادادی جهت بهره برداری پایدار و حفظ امانت برای نسلهای آینده ، اعتقاد راسخ داریم که توسعه پایدار هیچ کشوری بدون توجه بـه منـابع خـاک، دسـت یافتنی نخواهد بود.

وی ادامه داد : بزرگداشت این سال و این روزها از طرف جامعه جهانی بیانگر لزوم توجه هرچه بیشتر به این سرمایه عظیم خدادادی است کـه بـه علـت افـزایش نیازهـای روزافزون جمعیت جهان تحت فشار مضاعف قرارگرفته است.

 رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در پایان از همه کشاورزان پرتلاش که همواره ارزش و قدر خاک را دانسته و از این سرمایه عظیم الهی برای تولید با شیوه های مناسب استفاده کرده اند و نیز مدیران، کارشناسان و محققان این عرصه، قدردانی کرده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید