Iranian Agriculture News Agency

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین:

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : موزه کشاورزی استان مطابق با مقررات و با مدیریت جدید احیاء می‌شود.

موزه کشاورزی قزوین با مدیریت جدید احیا می‌شود

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، فاطمه خمسه در پی هجمه روزهای گذشته بعضی از سایت های خبری به جهاد کشاورزی استان مبنی بر تعطیلی تنها موزه کشاورزی استان افزود: این سازمان در نظر دارد در طرح جدید‌ با  تغییر مدیریت موزه کشاورزی درصدد احیا مجدد این موزه با ارزش هستیم و حکم تخلیه فرد مورد نظر در این موزه  به منزله تعطیلی موزه  کشاورزی نیست.

وی افزود: مجموعه باغستان که در آن موزه کشاورزی نیز دایر است  متعلق به  این سازمان است که در راستای حمایت از بخش کشاورزی  و همچنین نشان دادن قابلیت وجایگاه این استان در تولید محصولات کشاورزی گشایش و راه اندازی شد.

به گفته وی، طی سال های گذشته با هدف حفظ ادوات قدیمی صرفا جهت یک دوره بعنوان نمایشگاه کشاورزی در نظر گرفت  شد ، ولیکن چندین سال به عنوان موزه مورد استفاده قرار گرفته است.

خمسه اضافه کرد: با توجه به استفاده غیر قانونی مسوول قبلی این موزه و همچنین استفاده شخصی نامبرده از ملک دولت و نیاز مبرم این سازمان به ملک مورد نظر مقرر شده جهت حفظ اموال موجود و ارج نهادن به آن ؛ وسایل در اداره کل میراث فرهنگی که متصدی و متوالی این امر و متخصص در نگهداری این اموال می باشد، قرار گیرد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اضافه کرد: این سازمان درصدد است با مدیریت جدید نسبت به احیای مجدد این موزه با ارزش طبق مقررات با  برنامه ریزی مناسب با هماهنگی اداره کل میراث فرهنگی استان  انجام دهد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید