Iranian Agriculture News Agency

رییس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین:

رییس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین گفت : ثبت نام متقاضیان سوخت ماشین آلات کشاورزی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان نیز انجام می شود.

ثبت نام سوخت ماشین آلات کشاورزی توسط نظام مهمندسی کشاورزی انجام می شود

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، فاطمه خمسه رییس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین با صدور نامه ای به کلیه مدیران جهادکشاورزی استان قزوین  با تاکید بر ثبت نام سوخت ماشین آلات کشاورزی توسط نظام مهندسی کشاورزی، گفت: این طرح باهدف تسهیل در امر تهیه سوخت مورد نیاز واحد های تولیدی و ماشین آلات بخش کشاورزی اجرا می شود.

وی ادامه داد: بهره برداران بخش کشاورزی میتوانند با مراجعه به دفاتر نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در شهرستانهای نسبت به ثبت نام و تهیه سوخت مورد نیاز خود اقدام کنند .

به گفته وی این تصیمیم در راستای مصوبه پنجمین جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فراورده های نفتی استان قزوین انجام شده که سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آمادگی اجرا ی این طرح را دارد .

خمسه تاکیدکرد : کلیه بهره برداران بخش کشاورزی دارای ماشین آلات کشاورزی جهت ثبت کاربرد و ثبت نام سوخت به مراکز سازمان نظام مهندسی کشاورزی در سطح استان مراجعه کنند .

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید