Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز گفت : در سال زراعی جاری ۱۲۵۰۰ هکتاراز اراضی کشاورزی این شهرستان به زیر کشت گندم و جو پاییزه می رود.

12500 هکتار از مزارع کشاورزی شهرستان البرز به زیر کشت گندم و جو پاییزه می رود

به گزارش خبرنگار ایانا در  استان قزوین وحید یوسفلی افزود : طی سال گذشته ۱۲ هزار و ۴۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به زیر کشت گندم و جو رفته بود.

وی با اشاره به اینکه  از این میزان ۳۵۰۰۰تن محصول گندم تحویل مراکز خرید شده است، یادآور شد: در سال گذشته  ۹۴۰۰ تن جو نیز در مزارع کشاورزی این شهرستان تولید شده بود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید