Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز :

دیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز گفت : طرح کنترل عوامل خسارتزا در باغ‌های میوه در سطح ۲۳۵۴ هکتار از مزارع کشاورزی شهرستان البرز اجرا شد .

اجرای طرح کنترل عوامل خسارت‌زا در باغ‌های میوه شهرستان البرز

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، وحید یوسفلی گفت:  با تشکیل شبکه های مراقبت و پایش آفات در سطح ۱۴۴۴ هکتار آفات و ۹۱۰ هکتار بیماریها در باغات میوه این شهرستان کنترل شد.

وی اظهار کرد: نصب تله های فرمونی در باغات میوه و تحلیل جمعیتی آفات با استفاده از نمودارهای پیش آگاهی در تعیین زمان مبارزه نقش موثری دارد و موجب کاهش مصرف سموم شیمیایی می شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید