Iranian Agriculture News Agency

انجام شد

در راستای توانمند سازی ؛ زنان روستایی و عشایری در شهرستان آبیک با اصول کشت زعفران در مزارع کشاورزی آشنا شدند .

زنان روستایی شهرستان آبیک با اصول کشت زعفران در مزارع آشنا شدند

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین درسایت آموزشی کشت زعفران  که در منطقه قشلاق از توابع این شهرستان برگزار شد در خصوص اصول کشت زعفران و مزایای اقتصادی آن مطالبی ارائه شد.

گفتنی است ؛ ایجاد سایت های گیاهان دارویی در راستای توانمند سازی زنان روستایی و عشایری بر اساس زنجیره ارزش گیاهان دارویی انجام که موضوع تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و دفتر توسعه فعالیت های زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی است.

همچنین توان افزایی جامعه زنان روستایی و عشایری عامل مهمی در توسعه اقتصاد خانوار و بهبود معیشت آنان است که این مهم از اقدامات تاثیرگذار واحد زنان روستایی بصورت مستمر است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید