Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز :

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز از اجرای طرح بررسی و نظارت برفروشگاه های سموم دفع آفات نباتی در این شهرستان خبر داد .

طرح نظارت مستمر بر فروشگاه‌های عرضه سموم در شهرستان البرز اجرا شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین وحید یوسفلی گفت: این طرح با هدف پایش سامانه مانیتورینگ سم فروشی ها و نظارت برگرانفروشی های سموم کشاورزی سطح شهرستان انجام می شود.

وی اظهار کرد: در این بازدیدها  مواردی از قبیل عرضه سموم غیر مجاز ، قاچاق ، گرانفروشی ، عدم ارایه فاکتور و اعتبار پروانه فعالیت مورد بررسی و عوامل فروش متخلف بایستی موارد تخلف را رفع کنند.

وی ادامه داد: این طرح با نظارت و کارشناسان حفظ نباتات جهاد کشاورزی ، اداره تعزیرات و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طییعی انجام می شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید