Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت :کف قیمت خرید توافقی کشمش در استان 200 هزار ریال تعیین شده است.

قیمت خرید توافقی کشمش در استان قزوین تعیین شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین فاطمه خمسه گفت: بر این اساس ؛ قیمت کف خرید توافقی ۲۰۰ هزار ریال تعیین شده تا تولید کنندگان کشمش استان متضرر نشوند.

وی اظهار کرد: سازمان تعاون روستایی استان بایددر بحث خرید توافقی کشمش ورود پیدا کند تا در صورت پایین آمدن قیمت کف خرید کشمش ؛ این محصول را از تولیدکننده خریداری کند.

خمسه تاکید کرد: استان قزوین ظرفیت مناسبی برای تولید کشمش دارد و در کشور نیز شناخته شده است بنابراین بایستی حمایت ویژه از تولید کنندگان این حوزه شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید