Iranian Agriculture News Agency

در راستای ارتقای سطح دانش ؛

در راستای ارتقای سطح دانش ؛ بهره برداران بخش کشاورزی روستای حصار خروان شهرستان البرز با توسعه کشت کلزا در مزارع کشاورزی آشنا شدند .

بهره برداران شهرستان البرز با توسعه کشت کلزا آشنا شدند

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین  در کارگاه آموزشی توسعه کشت کلزا که با حضور کارشناسان مسؤل پهنه و بهره برداران برگزار شد در خصوص اهمیت و ضرورت کشت کلزا به عنوان یک محصول مهم و استراتژیک، کشت به موقع، مدیریت تغذیه ، مدیریت آبیاری ، نحوه کشت و لزوم رفع موانع تولید مطالبی ارائه شد

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید