Iranian Agriculture News Agency

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آبیک:

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آبیک گفت : 9700 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان البرز به زیر کشت ذرت رفته است.

کشت ذرت در سطح  9700هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان آبیک

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، علی همت‌زاده گفت: از این میزان سطح زیر کشت 15 هکتار ذرت بصورت کشت مستقیم و 4860 هکتار نیز با روش کم خاک ورزی کشت شده است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آبیک گفت: ناپایداری تولید یکی از چالش‌های پیش روی بخش کشاورزی است و راه برون‌رفت از این چالش، کشاورزی حفاظتی است که می‌توان به تولید پایدار با حفظ منابع پایه، مدیریت بقایای گیاهی، انجام حداقل عملیات خاک ورزی و تناوب و توجیه اقتصادی دست یافت.

همت‌زاده بر لزوم اهمیت ترویج روش‌های کشت حفاظتی به کشاورزان و بهره‌برداران این شهرستان تاکید کرد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید