Iranian Agriculture News Agency

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین

۱۵۰ هکتار جنگل کاری سال جاری در استان قزوین انجام می‌شود که عمده آن مربوط به زون‌های جنگلی طارم سفلی خواهد بود.

۱۵۰ هکتار جنگل‌کاری در استان قزوین انجام می‌شود

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین در گفت و گو با خبرنگار ایانا اظهار کرد: هزینه مربوط به اجرای این طرح گه با هدف تقویت پوشش گیاهی و توسعه اراضی جنگلی انجام خواهد شد، از محل اعتبارات صیانت از جنگل ها تامین می‌شود.

محرم رضایی زاده با بیان اینکه اعتبارات مربوط به حوزه جنگل کاری و صیانت از این بخش منابع طبیعی بسیار اندک و ناچیز است، افزود: با توجه به این موضوع، مشارکت مردم در حفظ و نگهداری و توسعه اراضی جنگلی بسیار ضروری است.

وی با اشاره به در نظر گرفتن ۳۰۸ میلیون تومان از محل اعتبارات صیانت از جنگل ها برای جنگل کاری در استان، اظهار کرد: افزایش قیمت نهال و بذر و نیروی کار اجرای طرح های توسعه جنگل را دشوار کرده است، به عنوان نمونه قیمت یک اصله نهال ارس ۲ سال قبل حدود ۱۰ هزار تومان بود در حالی که این رقم اکنون به ۴۵ هزار تومان رسیده است.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین افزود: با توجه به اینکه کشت بذر به جای نهال نتیجه بهتری می دهد، تلاش داریم تا بیشتر از بذر استفاده کنیم و همچنین برای بهره گیری از نزولات جوی اجرای طرح های توسعه جنگل و کشت بذور و نهال را نیز از بهمن ماه و اسفند ماه به آبان و آذر ماه منتقل کرده ایم.

این مسئول گفت: با توجه به محدودیت های مالی و تنگناهای اقتصادی در حال حاضر بهترین کار حفاظت از منابع جنگلی موجود است.

استان قزوین دارای ۲۸ هزار و ۱۵۰ جنگل و همچنین ۱۰ ذخیره گاه جنگلی به میزان ۶۸۴ هکتار است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید