Iranian Agriculture News Agency

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین گفت : ۳۰ هزار هکتار از مراتع استان قزوین امسال به منظور مدیریت و کنترل چرای دام ممیزی خواهند شد.

۳۰ هزار هکتار از مراتع استان قزوین امسال ممیزی می‌شوند

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، محرم رضایی زاده گفت: استان قزوین دارای ۸۵۳ هزار و ۴۸۵ هکتار مرتع است که از این مقدار تاکنون ۷۹۲ هزار و ۵۹۰ هکتار ممیزی شده اند.

وی اظهار کرد: مراتع ممیزی نشده در استان قزوین شامل ۶۰ هزار و ۸۹۵ هکتار هستند که نیمی از آنها باید در سال جاری ممیزی شوند.

این مسئول گفت: با ممیزی مراتع از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، بهره برداران (دامداران) این مراتع شناسایی و برای آنها پروانه چرا صادر خواهد شد و ضمن اینکه کنترل مراتع از حیث جلوگیری از ورود دام های غیرمجاز تسهیل می‌شود.

معاون فنی اداره کل منابع و آبخیزداری استان قزوین گفت: پس از یک سال از ممیزی اراضی مرتعی براساس قانون، امکان صدور پروانه های چرا فراهم می شود.

وی در ادامه اظهار کرد: ظرفیت چرای دام در مراتع استان قزوین با توجه به بارندگی‌های خوب بهاره، امسال از ۶۰۰ هزار واحد دامی به یک میلیون واحد دامی افزایش پیدا کرده است.

مجموع مراتع استان قزوین ۸۵۰ هزار هکتار است که به انواع ییلاقی و قشلاقی و سه درجه خوب، متوسط و ضعیف تقسیم می شوند.

در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار هکتار از مراتع استان برای چرای دام ها مورد بهره برداری قرار دارد.

۶۰درصد وسعت استان قزوین را اراضی ملی در برگرفته است که از این میزان ۸۵۳ هزار هکتار شامل مراتع هستند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید