Iranian Agriculture News Agency

معاون حفظ کاربری سازمان امور اراضی کشور:

معاون حفظ کاربری و یکپارچه سازی اراضی سازمان امور اراضی کشورگفت : حدود 80 درصد مصوبات کمیسیون تبصره یک ماده یک ارارضی کشاورزی مربوط به اتاق های های کارگری است .

80 درصدمصوبات کمیسیون تبصره یک اراضی کشاورزی مربوط به اتاق های کارگری است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، نیازی در جلسه درجلسه تبصره یک ماده یک اراضی کشاورزی استان که با حضور فرخ زاد معاون امور عمرانی استانداری قزوین و فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد با بیان این مطلب افزود :  همچنین نزدیک به 75 درصد تغییر کاربری های غیر مجاز در خارج از محدوده و در داخل حریم شهرها و همچنین خارج از طرح  هادی روستاها است .

وی اظهار کرد : جهاد کشاورزی بعنوان حافظ زمین های کشاورزی می بایست این محدوده ها را در اختیار داشته باشد تا امکان کنترل تغییر کاربری های مجاز و غیر مجاز تشخیص داده شود.

نیازی تصریح کرد : اجرای کلیه احکام ناشی از تغییر کاربری غیر مجاز در یک برنامه چند ماهه صورت می پذیرد.

وی یاد آور شد : براساس حکم  دستگاه قضایی  بایستی احکام تغییر کاربری های غیر مجاز اجرایی شود .

معاون حفظ کاربری و یکپارچه سازی اراضی سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه ؛ رعایت قانون در تغییر کاربری باید اصل باشد گفت : اگرقانون جلوگیری از تغییر کاربری مانع از تغییر کاربری شد ما اجازه نداریم نسق های زراعی را برای صدور مجوز تغییر کاربری خرد کنیم.

نیازی افزود : کل خاک کلاس یک ما ۴میلیون هکتاراست که باید غذای ۸۰ میلیون  نفر را حفظ کند و چاره ای جز صیانت از اراضی کشاورزی نداریم.

معاون حفظ کاربری و یکپارچه سازی اراضی سازمان امور اراضی کشوریاد آور شد : جهاد کشاورزی برای توسعه طرح های اشتغازایی سایر بخش ها مخالفتی ندارد و تمام تلاش کمیسیون های همکاری را  باسایر بخش ها  برا ی صیانت از اراضی کشاورزی دارد .

در این جلسه مقرر شد : در ارتباط با اسناد مشاعی اراضی باغی و همچنین چگونگی صدور مجوز اتاق کارگری برای اراضی یاد شده توسط سازمان امور اراضی کشور تدابیری اندیشیده شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید