Iranian Agriculture News Agency

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین :

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین گفت : برنامه ریزی و سیاست گذاری درست مانع از تغییر کاربری غیر اصولی اراضی کشاورزی می شود .

سیاست گذاری درست مانع از تغییر کاربری غیر اصولی اراضی کشاورزی می شود

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، فرخ زاد در جلسه تبصره یک ماده یک اراضی کشاورزی استان که با حضور فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین و نیازی معاون حفظ کاربری و یکپارچه سازی اراضی سازمان امور اراضی کشور در سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد با بیان این مطلب افزود : حساست های زیادی بر روی  اراضی کشاورزی  استان قزوین است و این باعث شده تا امور روال عادی  خود را نداشته باشد .

وی اظهار کرد: در  قزوین برای چند منطقه از استان تقاضا برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی بسیار زیاد است .

فرخ زاده یاد آور شد : یکی از فصل های مشترک در جلسات حفظ حقوق بیت المال؛ حفظ اراضی کشاورزی است که باید توجه ویژه ای شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین در ادامه گفت : نیاز مردم در این زمینه بایستی تامین شود تا از هجوم  یکباره به تغییر کاربری اراضی کشاورزی استان جلوگیری شود.

فرخزاد افزود : نیاز های مردم در بخش های مختلف اشتغال مسکن و گردشگری باید لحاظ شود و بر اساس یک برنامه ریزی درست اقدام به ساخت و ساز کرد تا از نابسامانی جلوگیری شود.

وی خاطر نشان ساخت : در ارایه مجوز باید راهکار مناسبی در نظر گرفت تا افراد و متقاضیانی که واقعا نیاز به تغییرکاربری دارند با لحاظ شرایط انجام شود تا دست افراد سود جو و فرصت طلب کوتاه شود .

فرخ زاده گفت :  با اتخاذ تدابیر همه جانبه باید مانع از ساخت و ساز های غیر مجاز در استان شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید