Iranian Agriculture News Agency

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان البرز:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز گفت : کشت ارزن دانه ای در سطح بیش از ۲۰هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان انجام شد.

کشت ارزن در 20 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان البرز انجام شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین وحید یوسفلی با اعلام این خبر و پیش بینی کرد : بیش از ۶۰تن محصول از این میزان سطح زیر کشت برداشت شود .

وی متوسط میانگین عملکرد این محصول را سه تن در هکتار برآورد کرد .

یوسفلی؛  نیاز آبی پایین ، تحمل به شوری ، دوره رشد کوتاه و امکان کشت در تابستان را از مهمترین مزایای اقتصادی این محصول ذکر کرد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید