Iranian Agriculture News Agency

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین :

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : برنامه ریزی لازم برای اجرای طرح افزایش 25 درصدی عملکرد محصولات کشت شده در اراضی دیم استان انجام شده است .

طرح افزایش 25 درصدی عملکرد محصولات دیم در استان قزوین اجرا می شود

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین تورج بنیادی افزود : رشد ۲۵ درصدی عملکرد محصولات کشت شده در سطح حدود نیمی از اراضی دیم استان در مدت زمان پنج سال برنامه ریزی و هدف گذاری شده است.

وی اظهار  کرد: در حال حاضر  نزدیک به ۱۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی دیم در استان وجود دارد که ارتقای عملکرد محصولات کشت شده در ۴۸ هزار هکتار آن برنامه ریزی شده است.

بنیادی ؛ رعایت تناوب زراعی از طریق کشت حبوبات، مصرف بهینه بذر و کود و اتکا به روش های جدید در این حوزه، استفاده از ارقام مناسب و مقابله با علف های هرز را از مهمترین مزایای اجرای این طرح برشمرد .

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به اینکه مزارع دیم استان با توجه به بارندگی های مناسب  اخیر و ادامه  آن  قابلیت توسعه دارد گفت : در همین راستا، برنامه توسعه ۵۰ درصدی سطح زیر کشت اراضی دیم در سه شهرستان آوج، تاکستان و قزوین که دارای بیشترین زمین های زراعی دیم هستند، در دستور کار قرار گرفته است.

وی خاطر نشان ساخت : با اجرای این طرح ؛ میزان برداشت  گندم در اراضی دیم 25 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید