Iranian Agriculture News Agency

انجام شد

در راستای ارتقای دانش و آگاهی ؛ بهره برداران بخش کشاورزی شهرستان البرز با روش‌های بهینه مدیریت مزرعه آشنا شدند

بهره برداران بخش کشاورزی شهرستان البرز با روش‌های بهینه مدیریت مزرعه آشنا شدند

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین در روز مزرعه گندم که در روستای بیدستان بخش محمدیه از توابع شهرستان البرز که با حضورگندمکاران و کارشناسان بخش کشاورزی برگزار شد در خصوص شیوه های برداشت صحیح و مکانیزه محصول، اندازه گیری ریزش محصول و ضایعات برداشت توسط کمباین  بحث و تبادل نظر شد.

هدف از ایجاد این سایت الگویی ؛ شناسایی روش های بهینه مدیریت مزرعه ، انتخاب بهترین روش کشت و آبیاری است.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید