Iranian Agriculture News Agency

معاون تعاون روستایی استان قزوین

به منظور بررسی و نظارت بر روند خرید گندم از کشاورزان کرم عباسی معاون تعاون روستایی استان قزوین به همراه آرامیده رئیس اداره بازرگانی از مرکز خرید تضمینی گندم شرکت تعاونی روستایی پیمان بازدید کردند.

توجه به کیفیت و کمیت گندم کشاورزان در خرید تضمینی ضروری است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، کرم عباسی در این بازدید با بیان اینکه خرید تضمینی گندم یکی از وظایف شبکه تعاون روستایی است، گفت: خرید تضمینی محصولات کشاورزی همه سال با توجه به وضعیت موجود بازار و سیاست های اتخاذ شده از سوی دولت به منظور حمایت از کشاورزان و تولید کنندگان و جلوگیری از متضرر شدن فعالین این بخش صورت می گیرد.

وی اظهار کرد: در تمام مراحل خرید تضمینی گندم، حفظ کرامت و ارزش نهادن به زحمات کشاورزان عزیز باید سرلوحه اقدامات قرار گیرد و سعی شود تا جلب رضایت حداکثری زارعان، روحیه نشاط و انگیزه تولید بیشتر در کشاورزان تقویت شود.

عباسی تصریح کرد: رعایت قوانین و مقررات جزء ملزومات کار است و توجه به کیفیت و کمیت محصولات تولیدی کشاورزان بسیار ضروری است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید