Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز :

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز گفت : بهره برداران ازآتش زدن بقایای گیاهی و روشن کردن آتش در مزارع خودداری کنند.

بهره برداران ازآتش زدن بقایای گیاهی در مزارع کشاورزی خودداری کنند

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین وحید یوسفلی در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از وقوع حریق اراضی کشاورزی که در مرکز ترویج و خدمات کشاورزی شریف آباد از توابع این شهرستان برگزار شد افزود : آتش زدن بقایای گیاهی در مزارع کشاورزی باعث تغییر دربافت و ساختمان خاک، کاهش ماده آلی خاک،کاهش جمعیت میکروارگانیسم های مفید و همچنین کاهش ظرفیت نگهداری رطوبت  و عناصر غذایی می شود.

وی از بهره برداران بخش کشاورزی این شهرستان خواست : ازآتش زدن بقایای گیاهی و روشن کردن آتش در مزارع به شدت خودداری کنند زیرا  این امر مطابق قانون ممنوع بوده و تخطی از آن پیگرد قضایی دارد.

گفتنی است ؛  در این دوره آموزشی درخصوص نحوه پیشگیری از وقوع حریق و آشنایی با نحوه اطفا آن مطالبی ارائه شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید