Iranian Agriculture News Agency

بمنظور افزایش سطح دانش بهره برداران ؛

بمنظور افزایش سطح دانش بهره برداران ؛ روز مزرعه مقایسه ارقام جدید گندم در شهرستان آوج برگزار شد .

روز مزرعه مقایسه ارقام جدید گندم در شهرستان آوج برگزار شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین در این روز مزرعه که با حضور مسئولین وزارت متبوع ، کارشناسان سازمان و کشاورزان این شهرستان برگزار شد ؛ ارقام جدید گندم دیم در سایت ایران سیمیت در روستای چاه برف مقایسه شد .

هدف از اجرای این سایت که یک طرح ده ساله میباشد افزایش عملکرد محصولات کشاورزی دیم است.

گفتنی است ؛ در این کارگاه آموزشی کشاورزان با 14 رقم جدید گندم دیم در مزارع کشاورزی آشنا شدند .

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید