Iranian Agriculture News Agency

انجام شد

در راستای خرید تضمینی گندم کشاورزان اولین دوره آموزشی آزمایش و آنالیز گندم با حضور اعضاء کمیسیون و تعدادی از همکاران در سیلوی شیهد علوی تاکستان برگزار شد.

برگزاری اولین دوره آموزشی آزمایش و آنالیز گندم در سیلوی تاکستان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین ؛ در مراکز خرید گندم پس از انجام نمونه برداری از محموله های گندم مورد عرضه ، نمونه ها در واحد کنترل کیفیت توسط نیروهای افت زن از حیث ویژگی های ظاهری مورد ارزیابی کیفی قرار خواهد گرفت.

اولین فرایند عملیاتی در مراکز خرید به هنگام عرضه گندم ، نمونه برداری از محموله می باشد که شاید بتوان آن را مهم ترین بخش عملیات نام برد  زیرا که نتایج آنالیز نمونه در صورتیکه با رعایت ضوابط تعیین شده و دقت صورت پذیرد ، قابلیت تعمیم به کل محموله را دارد.

رطوبت یکی از فاکتورهای مهم در نگهداری گندم بوده و در ماندگاری آن تأثیر بسزایی دارد هر چه رطوبت گندم کمتر باشد قابلیت و مدت نگهداری آن افزایش می یابد ، بنابراین کنترل میزان آن در هنگام دریافت گندم ضروری است در مراکز خرید تعیین رطوبت به روش غیرمستقیم و با استفاده از رطوبت سنج انجام می شود .

گفتنی است؛ سال گذشته 28 هزار و 500 تن گندم توسط شبکه تعاون روستایی استان خریداری شد و امسال برنامه تکلیفی خرید گندم 35 هزار تن می باشد و 8 مرکز خرید آماده خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان هستند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید