Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز گفت: در سال زراعی جاری ۱۰۴هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان زیر کشت حبوبات رفته است.

۱۰۴هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان البرز زیر کشت حبوبات بهاره رفت

به گزارش خبرنگار ایانا در  استان قزوین وحید یوسفلی افزود : متوسط عملکرد نخودبهاره دیم در منطقه در حدود۸۰۰کیلوگرم و عدس دیم ۵۰۰کیلوگرم در هکتار می باشد.

وی پیش بینی کرد :  امسال حدود ۷۵ تن محصول از اراضی تحت کشت حبوبات بهاره برداشت شود.

یوسفلی تصریح کرد : حبوبات تثبیت کننده نیتروژن خاک هستند ذهمچنین خاک را سبک میکنند و به دلیل خاصیت پوشانندگی خاک را حفظ می‌کنند و به این دلیل به عام کود سبز و علوفه نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید