Iranian Agriculture News Agency

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری قزوین

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری قزوین گفت : سه ذخیره‌گاه ژنتیکی جنگلی در استان به وسعت ۲۵ هکتار مورد سال جاری شناسایی قرار گرفته است.

سه ذخیره‌گاه ژنتیکی جنگلی به وسعت ۲۵ هکتار در سال جاری شناسایی شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، محرم رضایی زاده افزود : در حال نقشه برداری و تدوین اقدامات حفاظتی برای این ذخیره گاه ها و ثبت رسمی آنها در فهرست ذخیره گاه های جنگلی استان هستیم.

وی با بیان اینکه ۲ مورد از این ذخیره گاه های جدید در الموت و یک مورد نیز در طارم سفلی قرار دارد، اظهار کرد: با ثبت این ذخیرگاه ها، به زودی تعداد ذخیرگاه های جنگلی استان قزوین به ۱۳ مورد افزایش خواهد یافت.

این مسئول تصریح کرد : میانگین تراکم درختان در ذخیره گاه های جنگلی استان قزوین ۳۰۰ پایه در هر هکتار است که تقریبا با میانگین کشوری برابری می کند که البته این رقم به جز تراکم جنگل های شمال کشور است.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین اضافه کرد: عمده گونه های موجود در ذخیره گاه های جنگلی استان قزوین شامل بلوط، زالزاک، پسته وحشی، بادام تلخ، ارس و گز هستند.

به گفته وی ؛ مساحت ذخیره گاه های جنگلی استان قزوین نیز نزدیک به ۷۰۰ هکتار است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید