Iranian Agriculture News Agency

انجام شد

با حضور مدیران و کارشناسان فنی سامانه های نوین آبیاری جهاد کشاورزی ؛ جلسه کمیته فنی آب و خاک در سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد.

جلسه کمیته فنی آب و خاک در سازمان جهاد کشاورز ی استان قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین ؛ این جلسه با هدف تعیین و تکلیف طرحهای نیمه تمام سامانه های نوین باقیمانده از سالهای قبل که کشاورزان در پرداخت خودیاری با توجه به افزایش قیمت‌ها و تورم با مشکلاتی مواجه و اجرای طرح آنها متوقف شده بود برگزار شد.

گفتنی است ؛ در این جلسه پس از بحث و بررسی بمنظور کمک و تکمیل طرحهای نیمه تمام؛  پیشنهادات و راهکارهای ارائه شده توسط کارشناسان جهت تایید نهایی به معاونت اقتصادی و برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی استان ارسال شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید