Iranian Agriculture News Agency

مدیر تعاون روستایی استان قزوین:

مدیر سازمان تعاون روستایی استان قزوین گفت : در سال گذشته 450 نفر روز از اعضاء ارکان و کارکنان اتحادیه ها، شرکت های تعاونی روستایی، کشاورزی و زنان آموزش دیدند .

آموزش 450 نفر روز از اعضاء ارکان و کارکنان اتحادیه ها، شرکت های تعاونی روستایی، کشاورزی و زنان

به گزارش خبرنگار ایانا در  استان قزوین عباس آقا علیخانی با بیان اینکه آموزش و فراگیری علوم و مهارتهای لازم در زمینه های تخصصی یک امر ضرورری و اجتناب ناپذیر است افزود : در سال گذشته 358 نفر روز از اعضاء، ارکان و کارکنان اتحادیه ها، شرکت های تعاونی روستایی و کشاورزی و 92 نفر روز از اعضاء شرکتهای تعاونی زنان در دوره های آموزش شرکت کرده اند.

وی اظهار کرد: این دوره های آموزشی مطابق تقویم آموزشی سال 1398برنامه ریزی و اجرا شد و آموزش نیاز اساسی تعاونی‌ها برای دستیابی به توسعه و رشد بیشتر به منظور پذیرش مسئولیت‌های اساسی برای ایفای نقش موثر در توسعه بخش کشاورزی است.

علیخانی تصریح کرد : یکی از آثار پر اهمیت آموزش کمک به شناخت نیازهاست که این امر دستیابی به اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعاونی ها را تسریع می بخشد.

وی یاد آور شد : همچنین ساماندهی مجامع 69 تعاونی و اتحادیه های روستایی و کشاورزی، معرفی 5 تعاونی و تشکل های نمونه و برتر، برنامه پذیر نمودن شرکتها و اتحادیه ها و ارزشیابی 58 شرکت تعاونی روستایی و کشاورزی، زنان و تولید توسط اداره آموزش تعاون روستایی استان قزوین صورت گرفت.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید