Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز :

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز از اجرای طرح کشاورزی حفاظتی در سطح 6561 هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

6500 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان البرز به  روش  کشاورزی حفاظتی کشت شده است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین وحید یوسفلی با اعلام این خبر افزود : از این میزان سطح ۵هزار و ۹۲۷هکتار به گندم آبی و دیم و مابقی به کشت جو و کلزا اختصاص دارد.

وی اظهار کرد : اجرای این طرح ها عمدتا به روش کم خاکورزی در سطح مزارع کشاورزی این شهرستان انجام شده است.

یوسفلی ؛ کاهش دفعات تردد تراکتور و ادوات در مزرعه را از مزایای کشاورزی حفاظتی دانست و افزود: با اجرای طرح خاکورزی حفاظتی در مزارع کشاورزی ؛  میزان مصرف بذرکاهش می یابد و باعث افزایش راندمان آبیاری ،کاهش مصرف سموم ، افزایش ماده آلی خاک و  راندمان آبیاری می شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید