Iranian Agriculture News Agency

انجام شد

اولین جلسه هماهنگی زیر پروژه تهیه نقشه کاشت شبکه آبیاری دشت قزوین (crop mapping)، بعنوان یکی از پیش نیازهای پروژه SIDA با حضور مدیر کل دفتر آب وزارت جهاد کشاورزی ، مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ، نماینده فائو و نماینده دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین در محل معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد.

جلسه هماهنگی زیر پروژه تهیه نقشه کاشت شبکه آبیاری دشت قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین در این جلسه برنامه ریزی های لازم جهت اجرای پروژه و هماهنگی بین دستگاهی صورت گرفت.

سرافرازی مدیر کل دفتر آب وزارت جهاد کشاورزی در این جلسه بر لزوم برنامه ریزی برای اجرای هر چه سریع تر پروژه قبل از برداشت محصول گندم به عنوان یکی از محصولات با سطح زیر کشت بالا در شبکه آبیاری دشت قزوین تاکید کرد.

احمد مستخدمی مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین به وجود پتانسیل های موجود در سازمان اشاره و آمادگی این مدیریت در همکاری با دانشگاه بین المللی امام خمینی و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان و پتانسیل های شرکت تعاونی آببران در اجرای پروژه شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید