Iranian Agriculture News Agency

مدیر سازمان تعاون روستایی استان قزوین :

به منظور بررسی جذب اعتبارات تملک دارایی جلسه ای با حضور آقاعلیخانی مدیر تعاون روستایی استان، معاونت، رئیس اداره خدمات فنی و روسای ادارات شهرستان های قزوین، تاکستان و بوئین زهرا در دفتر مدیریت برگزار شد.

تعاونی های روستایی اهرمی مناسب برای توسعه اقتصاد هستند

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین عباس آقاعلیخانی در این جلسه با اشاره به اینکه تعاونی های روستایی اهرمی مناسب برای توسعه اقتصاد هستند، اظهار کرد: تعاونی ها همگام با سیاست های دولت، در بهبود شرایط و وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم مؤثر هستند و می توانند هزینه های دولت را کاهش دهند.

وی اظهار کرد: در خصوص جذب اعتبارات تملک دارایی نیاز به همکاری و تعامل با جهاد کشاورزی داریم در این راستا باید طرح هایی ارائه شود که توجیه اقتصادی داشته باشند.

علیخانی تصریح کرد : شبکه تعاون روستایی استان قزوین دارای 138 جایگاه سوخت است و شرکت های تعاونی روستایی با همکاری روسای ادارات از طریق شرکت نفت برای احداث پمپ بنزین، گازوئیل و ایستگاه های تک نازله اقدام کنند.

وی یاد آور شد : مجامع اتحادیه های شهرستانی و شرکت های تعاونی با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید