Iranian Agriculture News Agency

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین :

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین پیش بینی کرد : از ابتدای فصل کشت تاکنون بیش از 900هکتار از مزارع کشاورزی استان به زیر کشت چغندر قند رفته است.

تاکنون 900 هکتار از مزارع کشاورزی استان قزوین به زیر کشت چغندر قند رفته است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین تورج بنیادی در بازدید دکتر حصاری مجری طرح چغندرقند وزارت جهادکشاورزی  از کارخانه قند و مزارع کشت چغندرقند استان قزوین که با حضور مدیران کارخانه قند و معاونین فنی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آبیک و البرزو کارشناسان انجام شد افزود : استان قزوین در سال جاری در سطح ۳۰۰۰ هزار برنامه کشت دارد که تاکنون حدود ۱۹۰۰ هکتار قرارداد و ۹۰۰ هکتار کشت انجام شده است.

وی ارقام کشت شده این محصول را ؛ BTS ، پوما ، دوروتی ، آناکوندا ، ناگانو، آنتیک ذکر کرد.

بنیادی تصریح کرد : در سال جاری با توجه به برنامه ها و سیاستهای دفتر چغندرقند ، استان قزوین برنامه ریزی کشت نشایی در سطح ۱۰۰ هکتار در برنامه دارد که تاکنون ۲ هکتار خزانه احداث و برنامه ریزی برای ۱۰ هکتار خزانه دیگر نیز انجام شده و بذر نشا ء تامین و درمرحله آماده سازی زمین خزانه میباشد.

گفتنی است ؛ در این بازدید و نشست مسایل و مشکلات موجود مطرح و راهکارهای پیشنهادی جهت توسعه کشت چغندرقند در استان  بیان شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید