Iranian Agriculture News Agency

انجام شد ؛

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان آبیک از مزرعه Pvs گندم آبی در منطقه زیاران بازدید کرد

بازدید سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان آبیک از مزرعه Pvs گندم آبی در منطقه زیاران

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین علی همت زاده  در این بازدید گفت : نقش کشاورزان خبره در انتقال یافته ها و نتایج بدست آمده، مزارع تحقیقاتی بهترین فرصت برای ارتقا دانش علمی، عملی و بومی کارشناسان همچنین بهره مندی کشاورزان از دانش روز، تلفیق علم و تجربه و محلی برای تحقیق، آموزش و یادگیری آنان معرفی کرد .

وی بیان کرد: این مزرعه تحقیقاتی در زمینی به مساحت 2/5 هکتار با هدف مقایسه ارقام و تعیین بهترین ر قم مناسب با اقلیم آب و هوایی شهرستان آبیک و توصیه به کشت در سال‌های آینده توسط کشاورزان منطقه ایجاد شده است.

همت زاده همچنین افزود : مزرعه Pvs گندم آبی شهرستان آبیک با 24 رقم گندم آبی با تیپ های رشدی بهاره و بینابین جهت مقایسه ارقام ایجاد شده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید