Iranian Agriculture News Agency

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی استان قزوین

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورز ی استان قزوین گفت : در سال زراعی جاری 3559 هکتار از اراضی کشاورزی استان برای تولید بذر گندم و جو به زیر کشت رفته است.

3559 هکتار از اراضی کشاورزی قزوین برای تولید بذر گندم و جو به زیر کشت  رفته است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، تورج بنیادی  در پنجمین جلسه کمیته فنی بذر استان در که با حضور معاون تولیدات گیاهی  سازمان جهادکشاورزی استان و  شرکتهای پیمانکار تولید کننده بذر در سالن باغستان  برگزار شد با بیان این مطلب افزود: از این میزان  سطح زیر کشت  3150 هکتار  به زیر کشت گندم آبی و دیم و 409 هکتار به زیر کشت  جو آبی و دیم  رفته است .

 وی پیش بینی کرد از این میزان سطح زیر کشت 8150 تن بذر گندم آبی و دیم و 1800 تن بذر جو آبی و دیم تولید شود .

بنیادی  در ادامه  با توجه به شرایط مطلوب جوی طی سال زراعی جاری و نزول باران مناسب نسبت به آمار بلند مدت به کلیه پیمانکاران تاکید شد که نسبت به رصد مستمر مزارع و کنترل بموقع عوامل خسارتزا به ویژه بیماری های کیاهی در مزارع خود اقدام کنند.

وی همچنین در این جلسه بر تغذیه گیاهی بعنوان فاکتور مهم در فرصت باقیمانده جهت رسیدن به عملکرد مطلوب تاکید کرد .

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید