Iranian Agriculture News Agency

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین :

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین پیش بینی کردبا توجه به شرایط مطلوب امسال 9950 تن بذر گندم و جو در استان تولید شود .

امسال 9950 تن بذر گندم و جو در مزارع کشاورزی  استان تولید می شود

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، مجید اسماعیلی در پنجمین جلسه کمیته فنی بذر استان در سال زراعی 98-99 با حضور کلیه شرکتهای پیمانکارو اعضا جلسه برگزار شد با بیان این مطلب افزود : از این میزان بذر تولیدی 8150 تن بذر گندم آبی و دیم و 1800 تن بذر جو آبی و دیم می باشد .

وی اظهار داشت : بذور استاندارد تولید شده   برای کشت در سال زراعی  آینده بین کشاورزان توزیع می شود .

اسماعیلی به مبارزه با آفات و بیماریهای گندم اشاره کرد و گفت : بر اساس آخرین یافته ها در مبارزه با بیماریها ؛ اگر بتوان سه برگ انتهایی گندم را در مزارع کشاورزی حفظ کرد 70 تا 80 درصد عملکرد این محصول بهتر خواهد شد .

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : مشکل اصلی شیوع علفهای هرز در مزارع کشاورزی است که با توجه به بارندگی های اخیر بیشتر شده است .

اسماعیلی اضافه کرد : در حال حاضرمبارزه با علفهای هرز در مزارع آبی گندم در سطح  36 هزار هکتار انجام شده اما در مزارع دیم رقم بسیار ناچیزی انجام شده که بایستی توجه ویژه ای به آن شود.

وی خاطر نشان ساخت : در آفت سن گندم 47 هزار هکتار مبارزه با سن مادر به استان ابلاغ شده که تاکنون 12 هزار هکتار در سطح مزارع کشاورزی استان انجام شده است .

اسماعیلی خاطر نشان ساخت : در بحث ثبت نام در سامانه پهنه بندی کشاورزی تاکنون مشخصات گندمکاران آبی و کلزاکاران ثبت شده اما مشخصات گندمکاران دیم هنوز تکمیل نشده که شهرستانهای تابعه بایستی نسبت به تکمیل و ثبت نام کشاورزان در سامانه اقدام کنند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید